O společnosti

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

Arkast

Stavební společnost Arkast, s.r.o. vznikla v roce 2009 zápisem do obchodního rejstříku vedeném v Hradci Králové.

Arkast, s.r.o. se postupně vyvíjela z malé společnosti až do dnešní podoby s převážně mladými kmenovými pracovníky. Společnost je řízena týmem zkušených techniků. Tato firma navázala na již existující firmu zednické práce Ladislav Pekárek založené v roce 2006 a tímto se rozšířila do dnešní podoby. Za dobu své působnosti společnost realizovala zejména na Královehradecku stavby jak průmyslové, tak inženýrské, občanské, kde byly práce řízeny techniky s autorizací. Vybrané ukázky naší práce.

Arkast, s.r.o. zajišťuje většinu svých staveb jako generální dodavatel. Stavební práce zajišťuje vlastními kapacitami, a to již od přípravných prací – zpracování dokumentace, zajištění stavebního povolení atd., vlastní realizaci prací HSV, PSV, montáží, až po finální předání díla zákazníkovi a vlastní kolaudaci. Při specifické zakázce spolupracuje s osvědčenými firmami tak, aby bylo plněno naše logo „Vše podřídit zákazníkovi.“

Pravidla naší společnosti

 • uspokojovat požadavky zákazníka a pečovat o zákazníka
 • stanovovat si reálné, měřitelné a termínované cíle ve všech zavedených systémech
 • prosazovat se na trhu prostřednictvím poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům
 • klást důraz na technologickou a technickou vyspělost
 • minimalizovat počet vad, nedodělků a reklamací
 • dodržovat přísnou důvěrnost informací, získaných při spolupráci se zákazníkem
 • splňovat požadavky trhu a získávat nejnovějších poznatky z oboru
 • komunikovat se zaměstnanci a veřejností v oblasti jakosti a bezpečnosti
 • plnit právní a jiné požadavky kladené v daném místě v daný čas na organizaci
 • klást důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • dodržovat opatření k eliminaci identifikovaných aspektů a rizik, toto vyžadovat i po subdodavatelských firmách
 • dodržovat opatření k prevenci vzniku úrazů a nemoci
 • zajistit komunikaci v oblasti BOZP prostřednictvím svého zástupce z řad zaměstnanců a plnit v návaznosti požadavky, připomínky a stanovit opatření z těchto jednání a v rámci interních auditů je prověřovat
 • ve všech oblastech podnikání klást důraz na ochranu životní prostředí
 • neustále zlepšovat svůj environmentální profil a zapojit se do programu prevence znečišťování životního prostředí – snižovat vznik odpadů při činnosti společnosti, snižovat spotřeby energií a surovin

Naše činnosti

 • Výstavba rodinných domků na klíč.
 • Kompletní rekonstrukce rodinných domků, panelových a činžovních bytů na klíč.
 • Bytová jádra.
 • Půdní vestavby.
 • Interiéry.
 • Architektonické návrhy interiérů včetně provedení.
 • Obkladačské práce.
 • Sádrové stěrky.
 • Malířské práce.
 • Sádrokartonářské práce.
 • Zpracování výkresových dokumentací a projektů.
 • Veškeré instalace včetně revizních zpráv a tlakových zkoušek.
 • Dodávka stavebních materiálů.
 • Poradenství a odborné konzultace zdarma.
 • Veškeré truhlářské výrobky, dveře, schody, kuchyně a nábytek na míru.

Projekty od společnosti G SERVIS CZ, s.r.o.

*Kliknutím na obrázek získáte podrobné informace o projektu.

Stavba domu na klíč

Rekonstrukce domu

Rekonstrukce bytu

Zateplení domu